Rešpektuje životné prostredie

rispetta-lambiente

Peleta je palivo, ktoré nepoškodzuje prírodné zdroje, pretože je vyrobené z odpadu prírodného dreva: si ottiene recuperando la legna non utilizzata a preto nevyžaduje výrub nových stromov čím chráni naše lesy.

Spaľovanie peliet sa okrem iného vyznačuje nulovými emisiami znečisťujúcich látok. Zaručuje rešpektovanie životného prostredia vypúštaním veľmi nízkeho množstva CO2 do prostredia (množstva, ktoré by sa vytvorilo prirodzeným rozkladom rovnakého množstva dreva).